Karen Pon coacht

Ik ben gespecialiseerd in (beginnende) managers bij de overheid. En ik kan iets betekenen voor iedereen die op zoek is naar persoonlijke groei, waarbij de vraagstelling gerelateerd is aan de situatie op het werk.

GUN JEZELF een coachingstraject in je eerste managementfunctie. Het is een spannende tijd; je begint immers aan iets nieuws en er kijken veel mensen kritisch naar jou, naar je resultaten en die van je team. Met je vragen en problemen wil je niet direct met je leidinggevende bespreken, en ook niet met je medewerkers. Vanuit de overtuiging dat je een goede leidinggevende en manager kunt zijn, ben je begonnen aan dit werk. Om snel te groeien zijn –vertrouwelijke! – gesprekken met een coach een bewezen effectief hulpmiddel.

Wat kom je tegen in je eerste jaar? Waar verwonder je je over? Wat vind je moeilijk? Hoe weet je zeker dat het goed gaat? Wat is je persoonlijke uitdaging? Hoe zorg je voor groei in je team?

Het komt ook voor dat ik  “gereedschap” aanreik voor de situaties die je tegenkomt. Deze kennisoverdracht zie ik niet als extra, maar als onderdeel van de coaching. Tussen de gesprekken in kan er behoefte zijn aan huiswerk, waarnemen en oefenen in de eigen (werk)omgeving.In een reeks gesprekken onderzoek je de vragen waar je aan wilt werken. Daarbij geholpen en aangemoedigd doordat ik je bevraag. Je doet dus zelf het belangrijkste werk, want  ik kan immers niet weten wat er in je hoofd zit!

Een coachingstraject start met kennismaken, loopt dan 8 à 10 gesprekken met een tussentijd van tenminste twee weken en eindigt met een evaluatie. Bij voorkeur wordt de opdrachtgever (die waarschijnlijk betaalt) betrokken bij de start en de evaluatie.

NIEUW: De Managersco@ch gaat digitaal

In 2015 ben ik gestart met e-coaching. Dan verloopt het coachingstraject digitaal, via e-mails.

Inmiddels is duidelijk dat e-coaching eenzelfde diepgang kan bereiken als face-to-face gesprekken (onderzoek van Waringa aan de Universiteit van Tilburg).

Schrijven zorgt automatisch voor reflectietijd. “In een één op één gesprek kan dat minder”, aldus onderzoeker Alexander Waringa. “Want als iemand je een vraag stelt, denk je daar maar heel kort over na voordat je reageert”.
Na de eerste fase van het onderzoek worden een aantal voordelen benoemd:

  1. Cliënten komen door de sociale anonimiteit sneller tot de kern van hun verhaal,
  2. Het scheelt van beide kanten tijd, doordat een afspraak maken niet meer nodig is,
  3. Cliënten kunnen frequenter contact hebben met de coach; dat bevordert het coachingsproces,
  4. Tot slot is een belangrijk voordeel de ‘terugvalpreventiemogelijkheid’, oftewel de optie om het coachingsproces terug te kunnen lezen.

Overigens is coaching altijd maatwerk, dus afwijken van deze algemene regels is eerder normaal dan uitzondering.

Om iets meer gevoel te krijgen bij situaties waarin coaching iets kan betekenen en de resultaten zijn enkele praktijkervaringen beschreven. Lees meer …

Neem contact met mij op voor een gesprek over de mogelijkheden. Ook als je nog niet zeker weet of coaching de weg is om in te slaan is praten altijd verhelderend, en het kost niets. Bel of gebruik het contactformulier.

Tenslotte is er een overzicht van de zakelijke informatie van Acquoy co@ching en management. Gevolgd door mijn CV. Lees meer …