Een coachingstraject

Met belangstellenden voor een coachingstraject voer ik een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Omdat het geen zin heeft om met elkaar in zee te gaan als het niet klikt. Ik heb een voorkeur voor het voeren van een klikgesprek met de opdrachtgever er bij. Zodat vanaf de start verwachtingen en mogelijkheden helder zijn.

Dan breng ik een offerte uit, waarin kort de belangrijkste vragen worden samengevat.

Na ontvangst van een opdracht wordt een eerste gesprek geagendeerd.

Een coachingstraject omvat 6 à 10 gesprekken. Wanneer coach en coachee het er over eens zijn dat het eind van het traject bereikt is, stopt het. Niet gevoerde gesprekken worden niet in rekening gebracht.

Ik bewaak de veiligheid en vertrouwelijkheid van het gesprek. Ik zorg dat er maximaal 1½ uur gesproken wordt. We starten met een heldere coachvraag en ik eindig met een samenvatting, waarin de relatie naar de coachvraag gelegd wordt.

Er kan sprake zijn van huiswerk en de coachee stelt een kort verslag op van elk coachgesprek.

Gesprekken zijn eens per 2 à 3 weken op een locatie buiten het kantoor van de coachee.

Tussentijds contact is mogelijk, maar is per e-mail of telefonisch.

Een traject eindigt als coachee en coach vinden dat er voldoende resultaat bereikt is. Zij evalueren samen. Een evaluerend, afsluitend gesprek met de opdrachtgever kan bij het coachingstraject horen.