Voorbeelden

De heer CM weet niet zeker of hij lijnmanager of vakspecialist moet worden.

In de coachingsgesprekken ziet hij in dat het niet helpt als hij zelf werk gaat doen als zijn medewerkers het laten liggen.

Zijn medewerkers leren het niet. Hij begrijpt niet waarom ze het lieten liggen. Zij begrijpen niet waarom hun matige functioneren niet met hen wordt besproken.

Na de coaching weet CM hoe hij management en vakkennis kan blijven combineren en daarnaast spreken zijn medewerkers uit blij te zijn met de stevige stijl van leidinggeven die hij ingezet heeft.

Mevrouw LG is boos. Boos op een leidinggevende die vindt dat zij niet goed communiceert.

Iemand die gestuurd wordt door een leidinggevende is bij mij niet aan het goede adres. Het coachingstraject met LG is dan ook pas gestart toen bleek dat LG wilde onderzoeken hoe zij beter zou kunnen functioneren.

In dit coachingstraject is gebruik gemaakt van een krachtenveldanalyse. Ook zijn diverse stijlen van beïnvloeden besproken.

Na de coaching kiest LG uit een aantal mogelijkheden om zich te gedragen. Sommige daarvan vereisen voorbereiding. De leidinggevende zegt LG nu meer als samenwerkende seniormedewerker te ervaren.

Mevrouw JJZ heeft gekozen voor een knipkaart. Elk jaar kunnen zes gesprekken plaatsvinden. JJZ maakt een afspraak naar aanleiding van een gebeurtenis op het werk.

Zij is een startende manager met een gezonde dosis zelfkennis. Zij wil zo snel mogelijk een goed functionerende manager zijn en bovendien wil ze de kansen op persoonolijke groei benutten. Het feit dat coaching vertrouwelijk gebeurt maakt het mogelijk om alle bijzonderheden en persoonlijke onzekerheden te bespreken.

Elk gesprek in jaar 1 leverde nieuwe inzichten en gedragsmogelijkheden op.

Aan het eind van het eerste jaar is opnieuw een knipkaart afgesproken met JJZ.

Jongeman MAR wilde graag studeren, maar wist helemaal niet wat.

Na een reeks vragen kwamen wij op een dood punt. Alle mogelijkheden werden door hem afgewezen.En nog goed beargumenteerd ook…

Nadat hij inzag dat dit wel heel veilig was (wel alles bespreken en dan toch  onmogelijk verklaren) heeft hij nagedacht over het terrein waar hij wel enig risico zou willen nemen. MAR gebruikte een beslishulpmiddel.

Met behoud van een veilige situatie op het gebied van huisvesting, vrienden en kwaliteit van de opleiding maakte MAR een keuze.

De toekomst zal uitwijzen of het de juiste keuze was. Maar het feit dat hij in beweging kwam kan nooit verkeerd zijn.